Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

Akty prawne

Wprowadził: Michal Prokopiak w dniu: 2009-12-15
AAADrukuj dokument

Większość obowiązujących przepisów jest dostępna pod tym adresem www.mpips.gov.pl/index.php?gid=335

USTAWY:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 (pdf, 529 kB).
Tekst ujednolicony-stan na 24.07.2007r. (zawiera zmiany wniesione ustawą z dnia 16 lutego 2007 o zm. ustawy o pomocy społecznej Dz.U. Nr 48 poz. 320, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2007r.) (pdf, 507 kB).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zmianami (pdf, 361 kB).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 732 (pdf, 210 kB).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 734 (pdf, 145 kB).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 (pdf, 543 kB).

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1366 (pdf, 278 kB).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 874 (pdf, 151 kB).

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej Dz.U. z 2003 r. nr 135, poz. 1268 (pdf, 120 kB).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 (pdf, 168 kB).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 (pdf, 222 kB).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. z 1994 r. nr 111, poz. 535 (pdf, 216 kB).

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U. z 2005 r. nr 267, poz. 2259 (pdf, 184 kB).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781 - pomoc materialna dla uczniów (pdf, 144 kB).

Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 28 lipca 2008 r., Nr 134, poz. 850) (pdf, 216 kB).

ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (pdf, 2MB)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (pdf, 143 kB)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (pdf, 73 kB)

Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pdf, 133 kB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (pdf, 43 kB)

Uwaga: Do otwarcia powyższych aktów prawnych wymagane jest zainstalowanie darmowej przeglądarki plików pdf Adobe Reader.

AAADrukuj dokumentDo góry

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak