Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

Przetargi

Wprowadził: Magdalena Strzelecka w dniu: 2012-11-30
AAADrukuj dokument

Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


MGOPS w Krośniewicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia: „Organizacja wyjazdu integracyjnego / wizyty studyjnej.
Więcej informacji w linku poniżej:

ogłoszenireKROSNIEWICE-1.doc
załascznik nr1KROSNIEWICE.doc
załacznik nr 2KROSNIEWICE.doc

                                                                              


Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowegona wykonanie określonego poniżej zamówienia: „Organizacja wyjazdu do teatru”.
Więcej informacji w linku poniżej:
ogłoszenie0KROSNIEWICE-2.doc
załacznik nr 1krosniwice-1.doc
załącznik nr2krosniewice-1.doc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


MGOPS w Krośniewicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
w trybie zapytania ofertowego pn.: Na zakup i dostawę voucherów (talonów) do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach.
Więcej informacji w zakładkach poniżej:

noweZAPYTANIE%20OFERTOWE%20vouchery%20KROSNIEWICE-2-6.doc
noweZa%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20vouchery%20KROSNIEWICE-2.doc
noweza%C5%82acznik%20nr%202%20vouchery%20krosniewice%20(1)-2.doc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na organizację ZORGANIZOWANIE WIGILII W KROŚNIEWICACH
Informacje szczególowe w linku poniżej:
Wigilia%202013.doc


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:
„Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego : Operator wózka widłowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej”
Informacje szczególowe w linku poniżej:
V%20og%C5%82oszenie%20w%C3%B3zki%20wid%C5%82owe.doc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na zakup i dostawę voucherów (talonów) do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

Więcej informacji w linku poniżej:
vouchery%20KROSNIEWICE.doc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na „Organizację wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna”.

Więcej informacji w linku poniżej:

wizyta%20studyjna%20KROSNIEWICE.doc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na organizację wyjazdu do teatru.

Więcej informacji w linku poniżej:

III%20TEATR%20kr.doc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na organizację Dostarczenie okularów korekcyjnych od 12 do 22 sztuk oferta%20oczy%20cz_%20VI%202012.doc


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na organizację ZORGANIZOWANIE WIGILII W KROŚNIEWICACH oferta.doc


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro „Organizacja wyjazdu integracyjnego- dla 25 osób”.
najkorzystniejszą ofertę w ramach powyższego postępowania złożyła firma:
FHU VerVe Katarzyna Książczak; 91-337 Łódź; ul. Hipoteczna 15/15
Więcej informacji w linku poniżej:

wyniki%20wyjazd%20integracyjny%202012%202.doc


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro „Organizacja wyjazdu integracyjnego- dla 25 osób”.
najkorzystniejszą ofertę w ramach powyższego postępowania złożyła firma:
FHU VerVe Katarzyna Książczak; 91-337 Łódź; ul. Hipoteczna 15/15
Więcej informacji w linku poniżej:
wyniki%20wyjazd%20integracyjny%202012.doc


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro „Organizacja wyjazdu do teatru - dla 25 osób”.
najkorzystniejszą ofertę w ramach powyższego postępowania złożyła firma:
F.H.U. Agnieszka Gawrońska – Jung; ul. Milionowa 94/3; 92-334 Łódź .
wyniki%20wyjazd%20do%20teatru.doc


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje WYNIKI ofert złożonych dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na sZakup i dostawa talonów do siedziby Miejsko – Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach
wyniki%20przetargu%20talony.doc


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na organizację trzydniowego wyjazdu integracyjnego w trybie zapytania ofertowego.

IV%20Przetarg-%20wyjazd%20trzydniowy.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na organizację wyjazdu integracyjnego w trybie zapytania ofertowego.
Przetarg%20III%20-%20wyjazd%20integracyjny.doc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na organizację wyjazdu do teatru w trybie zapytania ofertowego.
Przetarg%20II%20-%20teatr.doc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na zakup i dostawę voucherów (talonów) do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

Przetarg%20I%20-%20vouchery.doc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro „Organizacja wyjazdu integracyjnego - integracja społeczna, współdziałanie, poprawa komunikacji oraz nabycie umiejętności odnajdywania się w nowych sytuacjach życiowych dla 25 osób” najkorzystniejszą ofertę w ramach powyższego postępowania złożyła firma:
FHU VerVe Katarzyna Książczak; 91-337 Łódź, ul. Hipoteczna 15/15 .

wyniki%20wyjazd.doc


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego - integracja społeczna, współdziałanie, poprawa komunikacji oraz nabycie umiejętności odnajdywania się w nowych sytuacjach życiowych dla 25 osób.

wyjazd%20integracyjny.pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ponownie WYNIKI ofert złożonych dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia:
Część I - Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat.B
po wycofaniu oferty przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca odmówił podpisania umowy na przedmiotowe zadanie.

ponowne%20wyniki%20po%20wycofaniu%20oferty.pdf"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje WYNIKI ofert złożonych dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń:
Część I - Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat.B;

Część II - Bukieciarz - podstawowy kurs florystyczny i obsługa kasy fiskalnej;

Część III - Zajęcia psychoedukacyjne dla 20 beneficjentów.

wyniki%20MGOPS.pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń:
Część I - Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat.B;

Część II - Bukieciarz - podstawowy kurs florystyczny i obsługa kasy fiskalnej;

Część III - Zajęcia psychoedukacyjne dla 20 beneficjentów.

og%C5%82oszenie%20przetargu%20p.pdf"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje WYNIKI ofert złożonych dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu równość szans kobiet i mężczyzn dla osób zatrudnionych w MGOPS w Krośniewicach zajmujących się realizacją projektu systemowego „Krośniewicka integracja”.

Wyniki.pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach informuje zainteresowanych składaniem ofert , że nastąpiła modyfikacja ogłoszenia z dnia 01.03.2011 r., dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w sprawie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu równość szans kobiet i mężczyzn dla osób zatrudnionych w MGOPS w Krośniewicach zajmujących się realizacją projektu systemowego „Krośniewicka integracja”.

Ogłoszenie:
szkolenie%20z%20r%C3%B3wno%C5%9Bci%20szans.pdf

Modyfikacja:
MODYFIKACJAOG%C2%A3OSZENIA%20r%C3%B3wno%C5%9B%C4%87%20szans.pdf"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn dla osób zatrudnionych w MGOPS w Krośniewicach:
szkolenie%20z%20r%C3%B3wno%C5%9Bci%20szans.pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje WYNIKI ofert złożonych dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zorganizowanie trzydniowego wyjazdu integracyjnego dla MGOPS w Krośniewicach.
Więcej informacji: wyniki%20II.pdf"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych (3 dniowych) zajęć integracyjnych dla 20 osób bezrobotnych skierowanych przez MGOPS w Krośniewicach.

Więcej: og%C5%82oszenie%20wyjazd%20integracyjny.pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje WYNIKI ofert złożonych dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na szkolenia zawodowe II dla MGOPS w Krośniewicach.
Więcej informacji:wyniki(1).pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Na szkolenia zawodowe dla MGOPS w Krośniewicach.
Więcej informacji: og%C5%82oszenie%20prawo%20jazdy%20B%20II%20tura.pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach poniżej prezentuje wyniki przetargu
Więcej: og%C5%82oszenie%20o%20wynikach.pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach prezentuje ofertę dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Na szkolenia zawodowe dla MGOPS w Krośniewicach.

Więcej:  Og%C5%82oszenie%20przetargu.pdf


"Krośniewicka integracja" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZETARG - na zajęcia psychoedukacyjne

og%C5%82oszenie%20PSYCHOEDUKACYJNE%20KROSNIEWICE-1(1).pdf

Termin składania ofert:
28.05.2010 r.

AAADrukuj dokumentDo góry

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak