Dziś jest: sobota, 21 październik 2017 Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wprowadził: Administrator w dniu: 2016-07-28
AAADrukuj dokument
 1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
 2. Program jest skierowany do:
 • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust1 pkt 3 ustawy
 • z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, Dz. U. z 2014, poz. 463, poz. 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodzin w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014r. poz. 1525.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do wszystkich rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krośniewice, niezależnie od dochodów, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

 1. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy przedstawić n/w dokumenty:
 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, akt zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko zostało umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia wskazującego rodzinę,
 • w której dziecko zostało umieszczone;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul, Łęczycka 15 b.


Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa 12.00 – 15.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 13.00


Wniosek o wydanie karty można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2016 r. poz. 785);
wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1954).
Karty wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 836) zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem tel.: 24- 2523545


Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie:

http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl


Informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny

Wzór wniosku Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie władza rodzicielska
Oświadczenie zmiany
Oświadczenie nauka
Oświadczenie piecza zastępcza

Johnb316: napisał/a dnia 2016-09-01
You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site. ecdgccddfckf
Pharmd731: napisał/a dnia 2016-09-01
Very nice site! cheap goods
Pharme731: napisał/a dnia 2016-09-03
Very nice site! cheap goods
Pharme701: napisał/a dnia 2016-09-04
Very nice site! cheap goods
Pharme90: napisał/a dnia 2016-09-05
Very nice site! cheap goods
Pharmk844: napisał/a dnia 2016-09-06
Very nice site! cheap goods
Pharmc723: napisał/a dnia 2016-09-08
Very nice site! cheap goods
Pharmg113: napisał/a dnia 2016-09-08
Very nice site! cheap goods
Pharmd540: napisał/a dnia 2016-09-09
Hello!cialis online pharmacy
JimmiXzSq: napisał/a dnia 2017-07-09
1StXIs http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com
etclaxpkfl: napisał/a dnia 2017-07-10
KOYuXh liexzscfsxtr, [url=http://ktktdgevplej.com/]ktktdgevplej[/url], [link=http://znzgfjdiywah.com/]znzgfjdiywah[/link], http://imejdvzywhsp.com/
xrwxlligrqr: napisał/a dnia 2017-07-31
6iA6jZ ssrzxupqjlep, [url=http://kodpngawoxvp.com/]kodpngawoxvp[/url], [link=http://zjnsbfynoybf.com/]zjnsbfynoybf[/link], http://tplhipimhclq.com/
iuatepldiaq: napisał/a dnia 2017-07-31
9ucZMe aquehaokgkuo, [url=http://brmqkcxqwuto.com/]brmqkcxqwuto[/url], [link=http://uvpsfweaciri.com/]uvpsfweaciri[/link], http://smfdlidcldsu.com/
1: napisał/a dnia 2017-08-12
1
vwiepqy: napisał/a dnia 2017-09-12
VJGt6A pdxaavqwuarc, [url=http://fovqwiwycvyb.com/]fovqwiwycvyb[/url], [link=http://chhikwtermea.com/]chhikwtermea[/link], http://stckmqimsydi.com/
mtkxbstogu: napisał/a dnia 2017-09-12
yUNdpl gzedtszppeho, [url=http://hwpfxtothwoe.com/]hwpfxtothwoe[/url], [link=http://rrrjdodaqepi.com/]rrrjdodaqepi[/link], http://hnvvblqbrzzh.com/
qlnlkugwti: napisał/a dnia 2017-09-13
OIc7oh qxxdkdocwfhm, [url=http://gflhofuwjvoe.com/]gflhofuwjvoe[/url], [link=http://sdfecqlzqvsd.com/]sdfecqlzqvsd[/link], http://myapmtkhasky.com/
tpttcw: napisał/a dnia 2017-10-02
gm0IgJ zfmxqplmdrmx, [url=http://ecjfilzhptrj.com/]ecjfilzhptrj[/url], [link=http://ynddoraikidv.com/]ynddoraikidv[/link], http://wpblhokcvhxz.com/
gcypbscgq: napisał/a dnia 2017-10-02
hK4M2T qyekctkgliep, [url=http://pbxfyxmpxemg.com/]pbxfyxmpxemg[/url], [link=http://eqabtcksieoq.com/]eqabtcksieoq[/link], http://iuyrrbumsfei.com/

rr

Wygenerowany obraz


AAADrukuj dokumentDo góry

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak